Kolfilter upp i miljödomstol

Konflikten mellan Uppsala kommun och en byggentreprenör om användningen av kolfilterfläktar i bostadskök kommer att överklagas till mark- och miljööverdomstolen, efter ett beslut till kommunens favör.

Strax före semestern i år avgjorde länsstyrelsen i Uppsala Län att Uppsala kommun hade rätt att inte ge startbesked för ett nybygge av bostäder i Uppsala. Ärendet handlade om att kommunen inte ville godkänna installation av kolfilterfläktar på grund av det finns risk för dåligt underhåll, vilket i sin tur skulle ge sämre inomhusklimat. Länsstyrelsen gick på samma motivering, trots att kolfilterfläktar enligt länsstyrelsen har god upptagningsförmåga – och avslog överklagandet från byggherren Genova Bygg.

Ärendet hamnade då hos mark- och miljödomstolen i Nacka efter att Genova bygg överklagat länsstyrelsens beslut.
Domen föll i september och mark och miljödomstolen avslog överklagandet.

Motiveringen var inte densamma som länsstyrelsen gav, utan domstolen anser att en kolfilterfläkt är att jämföra med en luftrenare. Man skriver att bolagets lösning av ventilationen vid matlagningsplatsen innebär att det inte kommer att finnas ventilation, utan endast luftrenare.

Tore Berglund, Genova Bygg, menar att mark- och miljödomstolens motivering inte är relevant och att han därför har överklagat ärendet till mark- och miljööverdomstolen. För att mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet, måste dock prövningstillstånd ges av mark- och miljödomstolen, vilket har ansökts om.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2013 sidan 9

Annons