Kolfilter i Mark- och miljööverdomstolen

Uppsala kommuns beslut att inte tillåta kolfilter i nybyggda lägenheter ska nu prövas i högsta instans.

Ärendet kring kolfilter kommer att bedömas i Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta miljöstyrande domstolen, efter att bostadsföretaget Genova Bostad i Uppsala sökt prövningstillstånd.
Tidigare beslutade Mark- och miljödomstolen att inte godkänna kolfilterfläktar i nyproduktion. Detta ska nu alltså prövas i högre instans. I de tidigare instansernas hantering av ärendet har var och en (Uppsala kommun, länsstyrelsen i Uppsala län samt Mark och miljödomstolen) haft separata motiv till varför man inte godkänt kolfilter.

Återluft gillas ej
Uppsala kommun menade att kolfilterfläkt inte skulle tillåtas med motiveringen att detta är en typ av återluftsapparat, med hyfsad rening av luftens grövre partiklar. Det skulle också innebära att en ökad underhållskostnad i form av filterbyten läggs på bostadsrättsinnehavarna. Kommunen ansåg också att återluft från kök inte får ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt.

Länsstyrelsen menade i sin tur att framtida misskötsel av kolfiltren skulle ligga till grund för att inte godkänna sådana. En eventuell misskötsel skulle kunna leda till ”undermåligt inomhusklimat”, som man skriver. Mark och miljödomstolen menade att en kolfilterfläkt för inte bort lukt och föroreningar från byggnaden utan är närmast att jämföra med en luftrenare. I domskälen skrev man:
- Bolagets förslag till utförande av ventilation vid matlagningsplatsen innebär att det inte kommer att finnas ventilation, utan endast luftrenare (kolfilterfläkt) vid matlagningsplatsen. Eftersom bolagets förslag alltså strider direkt mot gällande författningskrav ska överklagandet avslås.

Genova Bostad gav sig dock inte, utan skickade in en begäran om överklagande till Mark- och miljööverdomstolen bland annat med hänvisning till att det av bolaget projekterade ventilationssystemet uppfyller det allmänna funktionskravet på luft i BBR 6:21.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Annons

Kommentarer

Varför kan en skribent i VVS&Miljö inte lära sig att en kolfilterfläkt inte är en återluftfläkt och därmed inte kan återföra återluft!
Det handlar om cirkulationsluft inom samma utrymme.