Klartecken för el vid spetslast

Annons

Att använda el i begränsad omfattning för att komplettera bergvärme är okej. Det slår Miljööverdomstolen fast och ger därmed möbelföretaget Ikea slutgiltigt rätt i en tvist med Uppsala kommun.

Sedan 2008 har Uppsala kommun tvistat med Ikea Fastigheter om på vilket sätt det nya varuhuset i Uppsala ska värmas. Möbelföretaget har valt en lösning med bergvärme, där spetslaster för värme och kyla ska täckas med hjälp av el.

Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tyckte inte att det var en bra idé att använda el. Kommunen gav därför Ikea ett föreläggande att undersöka möjligheterna att i stället använda alternativ till elpannan för uppvärmningen - exempelvis fjärrvärme eller en biopanna. Men möbelföretaget stod på sig, byggde uppvärmningssystemet utifrån sin ursprungliga plan och tog juridisk strid mot kommunen.

Efter prövning hos länsstyrelsen fick kommunen rätt, men Ikea överklagade till Miljödomstolen och fick rätt där. Miljödomstolen menade att elpannan kommer att användas i begränsad omfattning vid spetslaster. I energi handlar det om en årsförbrukning om cirka 113 megawattimmar. Användning av elpannor är också ett vedertaget sätt att täcka spetslaster.
- Det känns bra, eftersom vi är trygga med den lösning vi har valt. När vi bygger varuhus tittar vi alltid på vad som kan vara bästa energilösningen, både med hjälp av interna och externa experter. I Malmö använder vi akvifärer och i Uppsala bergvärme, säger Ylva Magnusson, pressansvarig på Ikea Sverige.

Företaget har i underlaget till domen också poängterat att den el som används är förnybar el från vatten- och vindkraft. Det regleras genom ett avtal med elleverantören.
Uppsala kommun valde att överklaga Miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen som gav sitt besked i slutet av april. Domstolen ger inget prövningstillstånd och slår därmed fast beslutet från Miljödomstolen. Kommunens föreläggande ska nu upphävas. Miljööverdomstolens beslut går inte att överklaga.
Bernt Forsberg, miljöinspektör hos Uppsala kommun som arbetat med ärendet, är inte nöjd.
- Jag är förvånad över att Miljööverdomstolen inte såg sambanden i ett större perspektiv. Argumenten i domen byggde på en jämförelse mellan effektutnyttjande och energiutnyttjande som är svår att se att den kan bli vägledande. Energianvändningen spridd över ett år kan vara rimlig, men ärendet handlade ju om spetslaster som tas ut under några få kalla dagar varje år då elnätet är som mest belastat.
- Problemet ökar när många installerar värmepumpar och bergvärme och använder elpannor för spetslaster. Det leder till att inköpen av smutsig el från exempelvis kolkraft ökar.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 9

Annons

Kommentarer

Märkligt att ett så stort företag som IKEA tror att man köpa sig fri från ett miljöansvar. Oavsett vilket pappersprodukt för el som köps är den el man använder till största del kolkraft producerad el från kontinenten. Det innebär att IKEAS varuhus i Uppsala nästan i sin helhet värms med fossila bränslen. Att man via en pappersprodukt kan hävda att elen är miljömärkt är på gränsen till hykleri! Även om IKEA bygger egna vindkraftverk är el alldeles för högkvalitativ för att använda till något så enkelt som att värma en byggnad med.
Nä IKEA, det är dags att börja tänka på att även stora och starka bolag måste bidra till en bättre värld. En pappersprodukt räcker inte!