Kittla draken på svansen

Annons

När Fermi och hans kollegor utvecklade atombomben bedrev de ett experiment som de kallade “tickling the dragons tail” - att kittla draken på svansen. Avsikten var att under en mycket kort stund
komma nära den kritiska massan för en kärnreaktion. Till slut kom man för nära och en av forskarna i teamet dog av strålskadorna.

Frågan är om man håller på med något liknande, men i större skala nu. I The Economist tar man upp frågorna om risken för kärnvapenspridning i kärnkraftens spår och visar att även nationer som vill begränsa vapentillgången inte alltid agerar som de resonerar. The Economists artikel är skriven särskilt mot bakgrund av kärnkraftsutbyggnad i mellanöstern. Och liknar det inte lite resonemanget som ledde till olyckan i laboratoriet? Man skall bara prova att ta ett steg till, och sen lite till och sen lite.......Tills det gått för långt.

Annons