KBAB mottog NBO:s energipris

Annons

Karlstads Bostads AB (KBAB) har mottagit NBO:s energispris. Priset delades ut på NBO:s årskonferens i Stockholm och miljöminister Andreas Carlgren agerade prisutdelare.

Den nordiska samarbetsorganisationen Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationen (NBO) delar varje år ut ett pris för ett bra bidrag till förbättring av energisituationen i bostäder och bostadsområden. Priset gick i år till KBAB för renoveringsarbetet i miljonprogramsområdet Orrholmen. Juryns motivering till priset är att ”Projektet är en vägvisare där KBAB tar ett stort steg och visar att man kan våga sig på investeringstunga åtgärder eftersom de blir lönsamma på grund av den stora energibesparingen.”

- Jag är som styrelseordförande stolt över KBAB som länge arbetat medvetet med de här frågorna – såväl när det gäller teknisk utveckling som människors beteenden. Jag tycker som de flesta att de här frågorna är viktiga och det känns positivt att man synliggör goda exempel på det här viset, säger Claes Wallenius, styrelseordförande, KBAB.

Orrholmen är ett område med miljonprogramshus byggda mellan 1965 och 1967. Husen renoveras ett i taget och bland åtgärderna kan nämnas tilläggsisolering av ytterväggar, fönsterbyte och årstidsstyrd ventilering . NBO menar att energirenoveringen på Orrholmen är gjord med ett systematiskt helhetstänkande som kan fungera som en förebild eftersom byggnadstypen är en av de vanligaste i landet. Minskningen i energianvändning är dessutom stor och kommer att bli varaktig.

NBO:s energitävling: För att vara aktuell i tävlingen ska man ha genomfört en aktivitet som eller ett projekt som haft en positiv effekt för energisituationen i bostäder under perioden 2006-2008. Projektet ska bland annat leda till minskad energianvändning och eller användning av mer miljövänlig energi, vara en källa till inspiration för andra, vara lönsamt och lätt att presentera.

Annons