Kall eller varm mittgång en het fråga

Hur ska den optimala serverhallen utformas – ska gången mellan servrarna vara varm eller kall? Forskaren Michael Patterson från Intel har utvärderat båda varianterna.

Serverhallar drar mycket el, dels för att driva servrarna, dels för att kyla bort värmen de genererar. Ventilationen spelar en viktig roll, och det har diskuterats vilken uppställning som är optimal: att låta mittgången mellan serverstaplarna vara kall eller varm. En kall mittgång tillförs kyld luft, som sedan strömmar genom serverväggarna till den varma baksidan och vidare ut ur hallen. En varm mittgång är uppbyggd på motsatt sätt.
- Det här är nästan en religiös diskussion. Hur ska man kunna jämföra dem? sade Michael Patterson från Intel, när han presenterade studien vid Ashrae Winter Meeting tidigare i år.

Separera varm och kall luft
Intel använde sig av ett tyskt lab, ett rum med totalt 190 servrar och möjlighet att ändra utformning av golv och tak. Förutom temperatur kontrollerades fukt. Totalt finns 1 800 mätpunkter i rummet.
- Det visade sig att det har stora fördelar att separera varm och kall luft. Fläktelen minskar, du får större möjligheter till frikyla och spar energi, sade Michael Patterson.
Slutsatsen blev att det inte spelar någon roll om gången är kall eller varm. Däremot är en inkapsling av gången en klar fördel ur både energi- och driftsynpunkt. En kall gång håller temperaturen bättre.
- En kall gång kan vara enklare att sätta in i en befintlig serverhall, men man behöver vanligen ett upphöjt golv för att klara det. Det är också bättre ur arbetsmiljösynpunkt, sade Michael Patterson.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 5/12 sid 47