Jonas Gräslund ser fram emot nytt nätverk

Jonas Gräslund arbetar han som teknikchef för kommersiell utveckling i Norden på Skanska. Sedan december 2012 är han också adjungerad installationsprofessor vid Chalmers.

Hur kommer det sig att du blivit adjungerad professor i installationsteknik vid Chalmers?
- Skanska har ett antal adjungerade professorer anställda vid olika högskolor. Själv fick jag frågan av forsknings- och utvecklingschefen Kyösti Tuutti om jag kunde ta över rollen som adjungerad vid Chalmers som ersättare för en pensionerad kollega. Mitt uppdrag är att på 20 procent av min arbetstid ägna mig åt avdelningen för Installationsteknik vid Chalmers. Förordnandet är på tre år.

Vad vill du uppnå?
- Det ska bli intressant att få ett helt nytt nätverk att utnyttja. Vi kan vi ju kanalisera tekniska frågor till forskare med specifika kunskaper, samtidigt som chalmersforskarna kan ges chansen att pröva sina teorier hos oss i praktiken.

Finns det redan konkreta planer för detta?
- En sådan plan är att utveckla vårt system för enkla och robusta ventilationssystem som vi redan tillämpar kopplat till det borrhålslagersystem för värme och kyla som vi arbetar med. Det kan handla om att utveckla dimensioneringshjälpmedel för borrhål. Vi vill också få borrhålslagersystemet vetenskapligt utvärderat.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2013 sidan 14

Annons