Jätteanslag för att förstå förbränningens komplexa liv

Annons

Marcus Aldén, professor i förbränningsfysik vid LTH, Lund, har fått en ansökan på nära 25 miljoner kronor beviljad från EUROPEISKA forskningsrådet.

Anslaget, som går till "Etablerade forskare i världsklass", ska användas för att bättre förstå de oerhört komplicerade förbränningsprocesser som sker it ex motorer, gasturbiner och storskaliga brännare. På sikt kan kunskapen bidra till att effektivisera förbränningen och därmed minska utsläppen av t ex koldioxid, svaveloxid och kväveoxider från bilar, flygplan och kraftverk. Den här kunskapen ger också större insikt i hur man förbränner olika biobränslen på ett optimalt sätt. Minst sex nya forskare ska anställas.

Utmärkande för hans område, alltså förbränningsfysik, är att det innefattar grundläggande fysik och kemi samtidigt som det är av praktisk och industriell nytta, vilket gör att man ena dagen kan diskutera med nobelpristagare i fysik nästa dag med industrifolk.

Det europeiska forskningsrådet ERC, Europeiska forskningsrådet, stödjer de bästa forskarna i Europa. Ett långsiktigt mål är att öka den vetenskapliga excellensen i Europa och höja dess profil på en global nivå. En skillnad mot andra EU-anslag är att ERC stödjer individuella forskare och inte nätverk. ERC har satsat på två utlysningar, startbidrag och bidrag till unga forskare och Advanced Grant till redan etablerade forskare i världsklass.

Källa: LTH

Annons