Internationell pelletshandbok på gång från IEA

Annons

Hur man ska Hantera partikelemissioner från pelletseldning och en ny pellets Handbok om diskuterades vid Ett möte Inom International Energy byråns biobränslen Arbetsgrupp för.

Partikelreningsfrågorna Når Det gäller pelletseldning är jättestora i Tyskland och i övriga Europa, Knappast mannen diskuterade i Sverige. Här fokuseras all diskussion på bromsar och dubbdäck. Det konstaterar Claes Tullin, forskningschef vid Enheten för Energi vid Sveriges Forsknings-och provningsinstitut, och ansvarig för biobränslefrågorna.

Just partiklar och rening var också den för internationella temat konferens kring pellets som arrangerades i Kanada i november, med International Energy Agency (IEA) som arrangör.
- Kraven på Låga partikelemissioner Sätter Tryck på teknikutveckling, i synnerhet När Det gäller små Förbränningsanläggningar. Stora anläggningar, med kanske en effekt på Två uppåt megawatt och, klarar av investeringar i Avancerade filteranläggningar, som elektostatfilter. Det handlar om Att utveckla reningsteknik som är Ekonomiskt hållbar även för mindre anläggningar.

Även om vi i Sverige gärna framhåller vår kunskap Inom biobränsleområdet, Menar han Att det finns erfarenheter Att inhämta från annat håll också, exempelvis hur man i Danmark eldar med halm eller tillämpar så kallad co-firing, alltså blandar Samman Olika bränslen för Att Få så Låga utsläpp som Möjlighet, med biobränslen exempelvis kol. Vid Mötet presenterades Också Ett Utkast till en handbok om pellets, "The Pellet Handbook - Produktion och Thermal användning av pellets". Boken Beräknas Komma ut 2010.

IEAs hemsida

Mark Kretz

Annons