Integratörerna knackar på dörren

Styr- och vvs-projektörer behöver mer kunskap om övergripande scada-system. Bristfälliga kunskaper om hur styrsystemen ska kommunicera med övergripande system, ger ofta merkostnader när systemen ska kopplas ihop, anser Mats Lindroos, som är systemintegratör vid Dynamate Industrial Services AB.

Mats Lindroos perspektiv på systemintegration är utifrån det övergripande scada-systemet, som styr och övervakar en rad olika system för fastighetsteknik. Han är specialiserad på scada-systemet Citect. Som systemintegratör hos Dynamate Industrial Services AB är rollen att utveckla system så att de lever upp till kundens önskemål, så att man kan övervaka byggnadens alla tekniska installationer i ett system. Mats Lindroos har följt utvecklingen inom systemintegration i ett tiotal år, och kunnat se hur allt mer fastighetsteknik plockas in under scada-paraplyet.
- Det är absolut en trend att man försöker integrera mer teknik mot scada-systemet, vilket ger en större komplexitet.

För dyrt, tycker en del
Traditionellt har det främst varit övervakning av värme och ventilation, men numera är det mycket mer. I dag integreras även energimätning, säkerhetslarm som brand, inbrott och kameror, belysning, avbrottsfri kraft, med mera.

Samtidigt har han kunnat följa en teknikutveckling som gör att fastighetsägare ibland avstår integration mot scada.
- När det nu finns teknik med inbyggd styr, som i fläktaggregat, struntar en del i att ansluta till övergripande system. Man tycker det är för dyrt. Men man tappar övervakning och ett bra verktyg för förebyggande underhåll och energioptimering, säger han och betecknar sådana lösningar som “dumsnåla”.
- Det är i sammanhanget små kostnader att integrera, när man redan har investerat mycket i ett scada-system, tillägger Mats Lindroos.

…men inte så krångligt
Tungt vägande skäl till den utökade integrationen är att det helt enkelt blivit tekniskt mindre komplicerat att få installationstekniken att kommunicera upp till scada-systemet.
- Det har absolut blivit bättre och enklare, mycket tack vare alla standardiserade kommunikationslösningar, framhåller han. Det är allt mer fastighetsteknik som har stöd för standardiserade fältbussprotokoll som Modbus och Profibus, och på en högre nivå kommunikationsprotokollen Bacnet och OPC.

Dock finns områden där införandet av standarder som kan kommunicera mot scada-systemen dröjer, noterar han
- Brandlarm och säkerhetssystem har dröjt, men nu börjar de öppna sig, berättar han.
Och orsaken till att vissa teknikområden inte hoppar på standardtåget, är helt enkelt att de vill skydda den egna affären, är hans analys. Genom att bevara en sluten miljö, måste kunden köpa hela produktpaket inklusive styr och övervakning från en leverantör.
- Men fler och fler teknikområden öppnar sig för standarder som ger integrationsmöjligheter, sammanfattar han utvecklingen.

Bristande kunskap
Det finns omständigheter bortom systemintegratörens kontroll, som kan begränsa möjligheterna att göra ett riktigt bra jobb, anser Mats Lindroos. En del hänger på beslut hos beställare och projektörer.
- Många vvs-projektörer har bra kunskaper om processen, men begränsade kunskaper om kommunikation och vad som ska presenteras i scada-systemen. I förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar blir det då ofta väldigt begränsad information om hur integrationen ska utföras, beskriver han.

Ofta medför sådana beskrivningar merkostnader för den beställande fastighetsägaren som kunde undvikas genom ökad kunskap hos projektören.
- Sedan förekommer det att entreprenörer ”gör som dom brukar göra” utan hänsyn till beställarnas tekniska krav. Vilket också ökar graden av utmaning i att integrera mot scada.

Kommer in sent
- Det här stöter vi integratörer på sent i processen, vi får hantera styr som redan är upphandlat.
Ett motmedel, enligt Mats Lindroos, skulle vara att systemintegratören kommer in tidigare i projekteringsfasen innan styr är upphandlat, och blir ett stöd till beställaren så man köper rätt system.
Driftteknikerna får överta systemintegratörernas skapelser. Har dagens integration förändrat kraven för denna yrkesgrupp?
- Ja, eftersom ett modernt scada-system synliggör så många fler reglerparametrar, så ger det driftoperatörerna möjlighet att optimera processen för bättre reglering och bättre energiutnyttjande. Det förekommer dock att systemen mest används som en larmtablå fast det finns så oerhört mycket större möjligheter. Jag vet inte om detta beror på kunskapsbrist eller hög arbetsbelastning.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 11/12 sidan 34-35

Annons