Installatören som är generalentreprenör

Annons

Hallå där Jesper Töyrä, ansvarig för generalentreprenad hos Lulebo:

Hur kommer det sig att installatören Gunnar Karlsen Sverige, fick en generalentreprenad vid ombyggnaden av det kommunala bostadsbolaget Lulebos huvudkontor?
Egentligen var det ganska enkelt. Lulebo valde i detta fall - som var en delad entreprenad - att det skulle bli vi, eftersom orsaken till ombyggnaden var att man ville byta klimatsystem, och den delen var den största andelen av entreprenadsumman. Det handlar om att byta alla fasadapparater och även det centrala ventilationsaggregatet. Personligen tycker jag att det är roligt att vi som installationsentreprenör fick det uppdraget.

Är det inte ovanligt att installationsentreprenörerna tar på sig rollen som generalentreprenör?
Just vid ROT-objekt här i Luleå är det faktiskt inte så ovanligt. Det är ute ett flertal jobb varje år som installatören tar hand om. I många fall är ju installationsdelen så stor och ibland komplicerad att byggaren rimligtvis inte kan behärska alla ingående delar. Därför är det naturligt att den som har det mest komplicerade uppdraget också har helhetansvaret. Byggnaden är i många fall i princip bara väderskydd.


Vilka är era underentreprenörer?
I detta fall är det NCC och NVS samt en lokal elfirma. Lulebo köpte själva in el- och rörentreprenaden, medan vi har upphandlat NCC. Det vi gör är att samordna alla ingående delar och även ta ansvari för såna saker som arbetsmiljö och yttre miljö.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 14

Annons