Installationer och energianvändning diskuterades

Annons

Hur en fastighetsägare funderar kring installationer och energianvändning var ett av ämnena när Kyl- och värmepumpdagen arrangerades.

Hur en fastighetsägare resonerar i inneklimatfrågor illustrerade Gunnar Möller från företaget 42 AB, vid Kyl- och värmepumpdagen i Skokloster. Han berättade hur man i Las Vegas, USA, som han besökt som konsult, tänker när det gäller inneklimat och besökare. Anledningen till besöket var att han skulle utreda hur inneklimatet i de svenska kasinona skulle utformas inför den svenska kasinoutbyggnaden.
- De hade gigantiska fläktrum och anledningen till det var naturligtvis att all komforthållning sker med luft. För att en spelare ska trivas och göra av med mycket pengar i en rökig och stökig miljö ska denne inte störas av dålig lukt, rök och hög värme. Därför satsar man också på att ha så bra luftkomfort som möjligt i dessa kasinon, sade Gunnar Möller.

Husets värde i åtanke
Han underströk att sambandet inneklimat, brukare och kostnad inte är lika övertydligt i andra fall, men att de säkert går att hitta om man letar. En hyresvärd är ju mycket beroende av att hålla vakansgraden låg, ha låga driftkostnader och goda hyresintäkter, alltihop har en påverkan på husets värde.
Möller underströk att de som säljer entreprenader och/eller produkter måste vara ute i god tid om de har idéer om hur en fastighets framtida energilösning ska se ut. Han menade att ju tidigare, desto lättare kan man påverka det slutliga utseendet, i ett visst läge låser man de tekniska lösningarna och sedan är det svårt att få acceptans för nya idéer.
En ytterligare faktor som låser de tekniska lösningarna är att hyreskontrakten ofta är tecknade i ett tidigt skede.

Inte tekniskt intresserade
Byggherrar/fastighetsägare är inte heller speciellt intresserade av teknik på ”skruv- och mutternivå”, enligt Möller.
- Det är viktigt att de får veta hur inneklimatet kommer att bli, men inte i form av detaljfrågor som vilken typ av värmeproduktion och liknande. De är mer fokuserade på sina hyresgäster och mindre på de tekniska delsystemen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/10 sid 59

Annons