Innemiljön inte avgörande för astma

Annons

En dansk studie på 411 barn i Köpenhamnsområdet pekar på att inomhusluftens kvalitet inte är avgörande för om barnen utvecklar astma eller ej.

- Vi kan inte se någon koppling. Kanske skulle man kunna se effekter vid mer extrema förhållanden i utlandet, men i Köpenhamnsområdet är luftföroreningar inomhus inte en avgörande faktor för om barn utvecklar andningssvårigheter eller astma, säger Hans Bisgaard, professor vid Köpenhamns Universitet till den norska nättidningen forskning.no.
Sot, partiklar, kvävedioxid och formaldehyd är några av de ämnen som forskarna har mätt upp i hemmiljön under barnens första halvår. Nu ska forskarna gå vidare och titta närmare på om partiklar kan ha betydelse för allvarliga astmanfall.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2010 sid 9

Annons

Kommentarer

Är inte detta lite på tvärsen från tidigare rön om astma och inomhusmiljöer? Tidigare har man ju hört att det är en starkt bidragande faktor.

Jo, jag tror att detta är lite annorlunda än vad man i gemen föreställer sig. Studien är utförd vid COPSAC (Copenhagen Studies on Asthma in Childhood) och kommenteras på forskning.no av Hans Bisgaard:
http://www.forskning.no/artikler/2010/august/258658
om du vill läsa mer.
Vänliga hälsningar
Ingar Lindholm
Chefredaktör
Energi & Miljö