Ingen svensk oro för nya fläktkrav

Annons

EU:s förslag på ekodesignkrav för fläktar som är ute på remiss oroar inte den svenska fläktbranschen speciellt. Kraven snarare välkomnas. Men de borde egentligen ställas på systemnivå i stället för på de enskilda komponenterna anser en röst från branschen.

Förslaget till ekodesigndirektiv gäller fläktar mellan 125W – 500 kW. Här är några exempel på lägsta totala verkningsgrad som föreslås gälla från 1 januari 2012:

  • Axialfläkt 56
  • Centrifugalfläkt med framåtböjda eller raka skovlar 42
  • Centrifugalfläkt med bakåtvända skovlar och kåpa 61
  • Tvärströmsfläkt 18
  • Kanalfläkt 35

Från 1 januari 2015 föreslås ännu högre krav på verkningsgraden.
Men fläktbranschen i Sverige tycker inte att de föreslagna kraven känns svåra att uppnå:
- Nej, det är i huvudsak ett snällt förslag och inget problem för svenska fläkttillverkare. För vår del kunde det ha fått vara tuffare verkningsgrader. Möjligtvis kan de som tillverkar tvärströmsfläktar få vissa problem att klara kraven, säger Magnus Everitt, teknikansvarig på branschföreningen Svensk Ventilation.
Mats Sandor, teknisk direktör på Systemair, tycker dock att direktiven borde vara mer systeminriktade:
- Det är lite tråkigt att man bara tittar på fläkten i sig. Det är som att sätta energikrav på motorer som sitter i bilar utan att ta hänsyn till växellåda, luftmotstånd med mera.
- En fläkt är en del i ett ventilationssystem. Om man sätter krav på motorn och fläkthjulet kan man fortfarande sätta dit en styrning som gör systemet ineffektivt eller göra en dålig installation. Man bör helst ställa krav på hela systemet. Vi kan tillverka fläktar som klarar de föreslagna kraven men när de kommer i sitt sammanhang är de kanske inte energieffektiva.
Det finns några undantag i direktivförslaget bland annat fläktar i explosiva miljöer och fläktar som endast används kortvarigt i nödsammanhang. Förslaget ska diskuteras vid ett branschmöte arrangerat av Energimyndigheten den 18 januari strax efter det denna tidning färdigställdes.

Lars Eriksson
Energi & Miljö 1/2010

 

Annons