Ingen mer övergångstid för kontrollansvariga

Det blir ingen förlängning av övergångstiden för certifierade kontrollansvariga, enligt Boverket.

Eftersom det inför årsskiftet 2012/13 inte fanns tillräckligt många certifierade kontrollansvariga, beslutade regeringen att övergångstiden skulle förlängas till den sista juni i år. Anledningen var att endast 2 400 personer certifierat sig, vilket var långt under målet på omkring 4 000.

Nu visar dock Boverkets undersökning att målet i princip är uppfyllt (i början av juni cirka 3 400) med undantag för Blekinge län samt för vissa kommuner i Norrlands inland och Bergslagen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 9

 

Annons