Ingen energimärkning av elradiatorer

Det blir ingen energimärkning av elradiatorer, elgolvvärme eller andra eldrivna uppvärmningsprodukter inom ramen för EU:s ekodesigndirektiv.

- Beslutet har tagit bort ett jättebråk, säger Carlos Lopes, handläggare hos Energimyndigheten. Tillverkare av bland annat elradiatorer har länge varit kritiska mot förslaget att införa en gemensam energimärkning för alla småskaliga rumsvärmare. Kritikerna menar att det är för svårt att hitta en gemensam skala för märkningen som passar alla produkter. Till exempel är det ofta onödigt att ha avancerade temperaturkontroller på små radiatorer, medan det kan vara viktigt på stora.

Under det senaste EU-mötet 20 september beslutades därför att det inte blir någon märkning av elprodukterna. De blir därmed inte jämförbara med andra småskaliga uppvärmningsprodukter, som braskaminer. Elprodukterna kommer dock fortfarande att omfattas av ekodesignkrav på energieffektivitet med mera. En annan förändring i det nuvarande förslaget till förordning är att det blir mycket tuffare krav på utsläppen från braskaminer. En grupp med experter ska nu diskutera hur utsläppen ska mätas, vilka standarder som ska användas med mera. Om sju till åtta månader kan det nya förslaget vara klart, som ska ligga till grund för beslutet om ekodesignkrav och märkning.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 20/2012 sid 16

Annons