Ingen ändring för noll-energibyggnad

Nära-nollenergi (NNE) blir i Sverige det samma som gränsvärdet för energianvändning enligt gällande BBR.

Efter en het debatt gick riksdagen på regeringens linje vad gäller nära-nollenergibyggnader. Dagens gränsvärde för energianvändning kvarstår. En framtida skärpning ska utvecklas via en handlingsplan, som i princip går ut på att prova sig fram och lära mer innan beslut om gränsvärden tas.

År 2015 ska en ny definition av nära-nollenergi vara klar och därmed också nya riktlinjer för husbyggande.
Mot regeringens förslag stod ett antal motioner av vilka de flesta handlade om hårdare krav på energieffektivt byggande. Carina Olsson (S) menade till exempel att bristen på skärpning av regelverket måste ses som bakåtsträvande och att det hämmar utvecklingen i branschen.

Jan Lindholm (MP) skrädde inte heller orden:
- Hur inkompetent får en regering vara? Jag medger, fru talman, att det kanske är en väldigt hård formulering, men jag tycker att den är befogad.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 8/12 sid 10
 

Annons

Kommentarer

Det skulle vara betydelsefullt för alla att få se åtminstone ett noll-energihus i Sverige. Där man har 20 grader inne hela vintern, utan att tillföra någon energi. - Var finns detta hus? Har någon sett det? Hur mycket kostar det?