Inga viten än för energideklarationer

Fortfarande finns många fastigheter i Sverige som inte har lämnat någon energideklaration. Enligt ny statistik från Boverket finns kommuner där endast runt 20 procent av byggnaderna är deklarerade.

I juli 2012 tog Boverket över ansvaret som tillsynsmyndighet för energideklarationerna från kommunerna. En målsättning var att göra tillsynen mer effektiv och se till att deklarationerna lämnas in såsom lagen kräver. Ännu så länge har dock inga viten utdömts för utebliven deklaration.
- Att förelägga om viten är den yttersta åtgärden från vårt håll. Helst vill vi att det här ska lösas utan att vi behöver ta i med hårdhandskarna, säger Lars Corneliusson, jurist och ansvarig för tillsynen hos Boverket.

I höstas skickade myndigheten ut brev till fastighetsägare, med ansvar för cirka 840 fastigheter, runtom i landet med uppmaningen att upprätta en energideklaration. Under våren kommer påminnelser att skickas till dem som fortsätter att dröja med sin deklaration. Först efter sommaren kan det bli aktuellt med förelägganden om viten.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 16

 

Annons