Inga gratisstandarder – men kanske billigare

Annons

Det blev inget förslag om gratis byggstandarder, men väl om att göra standarder tillgängliga i fler format och kanske med reducerad kostnad för vissa grupper.

”Standarderna ska göras tillgängliga till så låg kostnad som möjligt”. De sa bostadsminister Stefan Attefall till Energi & Miljö i slutet av 2012. Nu kommer Boverkets utredning om standarder: ”Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn”. Verket fick uppdrag att utreda standardfrågan i 2013 års regleringsbrev.

Det staten betalar SIS för att översätta och göra gratis tillgängliga är de så kallade Eurokoderna, som är konstruktionsstandarder. Övriga standarder som hänvisas till i BBR – exempelvis avseende vvs-konstruktioner – kostar pengar.

I utredningen har Boverket låtit göra enkäter med ett 50-tal mindre företag inom byggsektorn, liksom 15 branschorganisationer.

I utredningen konstaterar man att tillgängliga standarder inte enbart är detsamma som gratis standarder, utan också kan omfatta att standarder görs tillgängliga i andra format, att kostnaden är reducerad för vissa grupper, samt att informera om standarder.

För att öka mindre företags deltagande bör SIS erbjuda ett flexibelt deltagande i standardkommittéer, och erbjuda vissa grupper standarder till lägre pris. Stöd bör ges för att öka mindre företags förståelse för standardiseringen och standarder. Vidare ska standardiseringsprocessen beskrivas på ett enkelt sätt på Boverkets hemsida. Större fokus ska också läggas på att utforma kostnadsfria sammanfattningar av standarderna.

Under den revidering av BBR som pågår ska omfattningen av standarder ses över och i viken mån de ska tillhöra regelverkets föreskrivande eller rådgivande delar.

 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3 2014 sidan 12

 

FAKTA: Flest standarder i kapitel fem
Kapitel 3: 14
Kapitel 5: 58
Kapitel 6: 22
Kapitel 7 (BBR 19): 9
Kapitel 8: 21
Kapitel 9: 7

Källa: Boverket

De flesta standarderna i BBR återfinns inom brandavsnittet, kapitel 5, följt av avsnittet om hygien, hälsa och miljö.

 

 

Annons