Indier vill ha svensk energieffektivisering

En metod för att göra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i byggnader har väckt intresse i Indien. Under våren ska metoden, som utvecklats inom ramen för Belok, testas i två byggnader i New Delhi.

En konsert- och teaterhall om cirka 12 500 kvadratmeter och ett företags huvudkontor om cirka 5 500 kvadratmeter ska energieffektiviseras enligt Belok:s metod Totalprojekt, även kallad Belok Total Concept, BTC. De två byggnaderna som ska vara demonstrationsprojekt visades under ett besök som svenska Belok-representanter nyligen gjorde i New Delhi.

Metoden går i stora drag ut på att från insamlade data räkna fram och föreslå paket av energieffektiviseringsåtgärder som blir lönsamma för fastighetsägaren. Utgångspunkten är den förräntning på investeringen som ägaren vill ha. Alltså hur hög lönsamheten ska vara.

- Belok har redan använt metoden på ett hundratal byggnader i Sverige, men det blir förstås ganska annorlunda i Indien med de tekniska lösningar som används där, säger Per-Erik Nilsson, vd för CIT Energy Management som arbetar med projektet för Energimyndighetens räkning.

Indierna fick upp ögonen för metoden under diskussioner mellan svenska Energimyndigheten och den indiska motsvarigheten, kallad BEE. Med sig hem från resan till New Delhi har Per-Erik Nilsson och hans kollega Mari-Liis Maripuu stora mängder data från de två demobyggnaderna. Under våren ska de analysera data och färdigställa rapporter med förslag till åtgärder. I höst kommer de sedan att hålla en utbildning för indierna.

- Vi måste utgå från deras situation och den teknik som finns där. Exempelvis saknas i stort sett krav på inneklimat. Det går inte att komma med en svensk teknikjulgran, men det finns fortfarande mycket att göra, säger Per-Erik Nilsson.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4 2013 sidan 9

 

Annons