IKEA satsar på 100% förnybar energi

Annons

Installation_av_bergvarme_IKEA_Karlstad_David_JohanssonInstallation av bergvärme i IKEA Karlstad. Brunnsborrare David Johansson i förgrunden. Foto: IKEA.

Alla byggnader inom IKEA koncernen ska förses med förnybar energi. Samtidigt ska energiförbrukningen minska med 25 procent. Det långsiktiga målet är att byggnaderna ska bli koldioxidneutrala. IKEA varuhuset i Karlstad är det första varuhuset i Sverige som förses med bergvärme/kyla. Även i de nya IKEA varuhusen i Uppsala och Helsingborg kommer denna teknik att installeras.

- För IKEA är det viktigt att aktivt bidra till att minska belastningen på miljön. Därför använder vi förnybar energi som vindkraft, solenergi, biobränslen och geoenergi, säger Eva Stål, Koordinator Miljö och Socialt ansvar IKEA Sverige. Dessutom går miljöansvar hand i hand med affärsnytta, fortsätter hon.

De positiva erfarenheterna av bergvärme från nyöppnade IKEA Karlstad och andra byggnader har resulterat i att tekniken installeras även i de nya IKEA varuhusen i Uppsala och Helsingborg. Globalt har IKEA 130 anläggningar som drivs med förnybar energi, 13 av dessa med bergvärme.

– Bergvärme är en beprövad energiteknik som är bra för miljön genom att ge både minskad energiförbrukning och lägre utsläpp av koldioxid, säger Olof Andersson, Professor i energilagring vid Lunds Tekniska Högskola.

IKEA Karlstad, en av Sveriges största geoenergianläggningar, kommer att minska sin energiförbrukning med 76 procent och årligen minska koldioxiden med 2200 ton i jämförelse med olja. Energibesparing motsvarar energiförbrukningen för 150 villor årligen.

IKEAvaruhusen i Sverige använder redan 100 procent förnybar el från främst vattenkraft (70 procent) och vind (30 procent). Andelen förnybar energi för uppvärmning och kyla är idag 61 procent. Sammantaget innebär det att den svenska IKEA varuhusen använder 91 procent förnybar energi.

Källa: IKEA

Annons