IEAs ”djupstudie” av Sverige – kalas med godispåse

Annons

När man läser IEA:s rapport (djupanalys kallas den t.o.m.) över Sveriges energisituation finner man att det finns lite godis till alla. Och det märks också de pressuppföljningar som gjorts.

För dem som gillar kärnkraft finns lite grann att trösta sig med, för den som tycker att gröna certifikat är toppen så har man lite beröm att hösta in. Avregleringen av elmarknaden prisas så där blir några nöjda.

Få tycks ha upptäckt att också energirådgivningen omnämns i positiva ordalag.

Men ärligt talat är dessa djupanalyser allt annat än djupa. De görs av team med deltagare från flera av IEAs medlemsländer och speglar oftare lag-medlemmarnas synpunkter och käpphästar en de speglar det studerade landet. I slutänden diskuteras slutsatserna med det studerade landet vilket inte sällan leder till redigeringar som slätar ut och rättar till.

Det är denna process som leder till sådana plattityder som rekommendationen angående energisäkerhet: “Continue to monitor and enforce compliance with security of fuel supply, taking due account of any potential increase in consumption”. För vilket land gäller inte denna rekommendation?

Detta hindrar inte att det finns en del rekommendationer som har större tyngd, som t.ex. “Give priority to market-based measures in responding to peak demand for electricity”, men de är tyvärr utspädda med en i övrigt tunn soppa.

Bokens värde ligger främst i att den sammanställer en del statistiskt material och har några illustrationer som är centrala. “Men även gravt synskadade fåglar av viss typ lär ju finna fram till enstaka spannmålsprodukter”, skulle man kunna säga för att falla in i IEA:s språkbruk.

Annons