Huset utan ventilation

Annons
LÅGENERGIHUS

I västra Österrike finns sedan ett år ett kontorshus med ytterst få vvs-installationer.

I delstaten Voralberg i den västligaste delen av Österrike har det i många år projekterats och byggts olika varianter av lågenergihus.

DSC_0161Exteriör av kontoret i Voralberg. Foto: Stefan Nyberg

Det kanske extremaste hittills är det kontorshus som arkitektbyrån BE Baumschlager Eberle, med huvudkontor i staten Lustenau i Voralberg, ritat och beräknat.

Huset med sina fem våningar har 80 centimeter tjocka väggar, inget värme- eller kylsystem och inte heller något mekaniskt ventilationssystem. Kontorshuset stod klart förra året och är 3 200 kvadratmeter stort.

Fasaden är byggd med två sorters håltegel, det yttre lagret som isolering, medan det inre lagret ska upprätthålla stabilitet och styrka. Våningshöjderna varierar mellan 3,75 och 4,6 meter, vilket medger höga fönster. Fönstren och deras utformning och placering är noggrant avvägda för att förse hela rummen med dagsljus, utan att övervärma rummen. Våningsplanen är uppdelade i kontorslandskap. Två fönster i varje rum har öppningsbara luckor, som styrs av koldioxidnivåerna i rummet. Vissa fönster är också öppningsbara för den som önskar mer uteluft. Tilluften tas in i golvnivå, medan frånluften vädras ut via ett träparti i sidan av fönstren. En halvtimme innan kontoret öppnar på morgonen, en halvtimme under lunchen och en halvtimme efter arbetstidens slut öppnas fönstren automatiskt.

De enda installationerna i huset är el samt varmvattenförsörjningen, liksom mekanisk frånluft från wc-utrymmena. Den köpta energin består i el för belysning, hissar och öppning av fönsterluckor.

En som har stor insikt i projektet är arkitekten Stefan Nyberg som i många år arrangerat studieresor till denna del av Europa, där det byggs energisnålt - Hela projektet bygger på mycket noggranna kalkyler av bland annat dimensionering av fönster och fönsterplacering för att släppa in tillräckligt med ljus.

- Man kan säga att utvecklingen i regionen gått mot allt mindre vvs-installationer. Det här är nog det mest extrema exemplet på energisnålt byggande, även om det sedan tidigare finns liknande projekt, som dock inte gått så långt, säger han.

Enligt Stefan Nyberg är produktionskostnaden ungefär lika hög för detta hus som för ett motsvarande med installationer. Kostnaderna har förflyttats från vvs till rumsvolym.

För att ge brukarna en bild av klimatet finns det en skärm i varje rum som visar rummets termiska klimat och luftkvalitet sedan huset byggdes. Displayerna finns till för att kunna följa experimentet och informera, kontrollenheten sköter dessutom ventileringen. Om det visar sig att luften är dålig så öppnar sig två luckor och släpper in frisk luft, enligt Stefan Nygren. Inneklimatkraven är ställda så att temperaturen den varmaste dagen kan gå upp till 26 °C. - Skärmarna sattes upp eftersom de visste att de som vistas i lokalen är intresserade av inneklimatet, säger Stefan Nyberg.

Kontorshuset inrymmer BE Baumschlager Eberles huvudkontor, samt några firmor med

Närliggande verksamhet. I entréplan finns ett konstgalleri och en restaurang. På husets två högsta våningar ska lägenheter inrymmas.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 42

Annons