Hur effektiva är de andra?

Annons

I en ny publikation från IEA (gratis) visas ett stort antal indikatorer på energiläget i olika länder och sektorer. Sparpotentialen i industrin sägs vara i intervallet 18-26% och ännu mera i effektiviserad elproduktion.

Materialet innehåller både tankeväckande och innovativa beräkningar som visar att t.ex. OECD Europa är det enda område i världen där koldioxidintensiteten minskat (se deras figur 2.4).

clip_image001.gif

Många av redovisningarna innebär att man letar efter de minsta beståndsdelarna i förändringarna t.ex. som man ser hur produktivitetsökningen i svensk och finsk industri i hög grad drivits av effektiviseringen (se deras figur 3.1).

clip.gif

Så här kan man utläsa hur bra (eller dåliga) de andra är och framför allt kan man göra det med statistik som är mera rättvisande än den som mäter energi per BNP-krona. Bara för att ett land använder mera energi per BNP-krona behöver det inte betyda att landet är effektivare. Det betyder oftast att de har en industristruktur som byggts upp kring tillgången på billig energi en gång i tiden.

Annons