Hundra ventilationssystem granskade

I en studie från Schweiz har hundra ventilationsanläggningar nagelfarits i jakt på mögel och bakterier. En femtedel gick inte att öppna.

rensluckaspjällIL-(2)Fem av hundra undersökta ventilationssystem visade sig ha mer bakterier i tilluften än i friskluften som togs in i systemet. Ett system hade högre halter av mögel. Det visar en studie från Högskolan i Luzern. - Mängderna var klart lägre än vad WHO rekommenderar, men vi påtalade ändå för ägarna att de borde städa sina ventilationssystem, säger Benoit Sicre, Hochscule Luzern, Schweiz. Förutom mögel och bakterier kontrollerades bland annat hur lättåtkomliga systemen var. Det visade sig att 58 procent hade bra tillgänglighet. - För 21 procent behövdes någon form av verktyg för att komma in i systemet. Mer oroande är att hela 19 procent överhuvudtaget inte gick att öppna!

Att aggregat och kanaler går att inspektera kan tyckas vara en självklarhet. I Schweiz visade sig en femtedel av de undersökta systemen vara helt otillgängliga. Foto: Ingar Lindholm

  Forskarna noterade även dålig utformning av systemen, till exempel att filtren monterats på fel ledd vilket leder till att påsarna faller ned på botten av aggregatet när fläkten stängs av. Om det finns kondens där sugs fukten genast upp av påsarna. Nära 40 procent av systemen hade någon form av brist i utformningen. Rost var vanligt förekommande. - Våra råd är: använd högkvalitativa filter av minst klass F7, och städa och inspektera systemet regelbundet. Då är du på den säkra sidan, säger Benoit Sicre. Studien presenterades på Clima 2013. Mer rapportering från konferensen finns på sidan 48 och framåt.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8/2013 sidan 10

Annons