Höjning av ROT-avdrag för värmepumpar

Annons

Nu kan större andel av arbetskostnaden dras av vid installation av värmepumpar.

ROT-avdragen har blivit en storindustri – under 2013 gjordes fyra miljoner köp av sådana tjänster. En kategori entreprenörer som haft ett speciellt samarbete med Skatteverket för att stävja fusk är Svenska Värmepumpföreningen, Svep. Redan 2009 kom man överens med Skatteverket om en schablon för beräkning av kostnaden för arbetstid. Av totalkostnaden skulle 30 procent anses som arbetskostnad vid installation av vätska-/vattenvärmepump, och 25 procent för luftvärmepump.

Efterhand har parterna dock noterat att andelarna varit för låga och vid en träff på Nordbyggmässan presenterades en höjning, där arbetskostnaden för installation av vätska-/vattenvärmepump beräknas till 35 procent. Arbetskostnaden för luftvärmepump kan schablonmässigt beräknas till 30 procent.

Om utförare och kund anser att arbetskostnaden är högre än 30 respektive 35 procent ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket.

Pia Blank Thörnroos, som är jurist och arbetar som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor, deltog i presentationen av de nya reglerna.

Hon berättade att i ett antal ärenden där arbetskostnaden överstigit 60 procent utan att installatören kunnat verifiera denna höga arbetsandel kommer installatörerna att dras inför domstol. På Skatteverket har man sett alla möjliga varianter på hur aktörerna försökt runda reglerna – alltifrån att arbetskostnaderna uppgår till 100 procent av totalkostnaden till timpriser på 5 000 kronor.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2014 sidan 9

 

 

 

Annons