Högskolan Dalarna får ny klimatkammare

Annons

Forskare i Borlänge får snart möjlighet att testa bygg- och installationsmaterial i en ny klimatkammare.

Till sommaren kommer forskare vid Högskolan Dalarna i Borlänge att kunna testa bygg- och installationsmaterial i en egen klimatkammare. Kammaren består av en container med ytan sex gånger tre meter.
Klimatkammaren kommer att bli en del av högskolans energi- och miljökompetenscentrum och ska även erbjuda möjligheter för exempelvis företag att testa sina produkter avseende värmetransport, fukt och termisk komfort.

Enligt universitetslektor Jonn Are Myhren vid akademin Industri och samhälle kommer det bli möjligt att i kammaren simulera utomhustemperaturer ner till 25 minusgrader.
- Tanken är att forskningsprojekt ska kunna genomföras där produkter testas i olika typer av byggmodeller. Det är inte meningen att vi ska konkurrera med andra kommersiella laboratorier, berättar han.
Klimatkammaren är under upphandling och kommer även att omfatta ett mindre kontorsutrymme.

Text Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 14

Annons