Högre flöde löste värmepumpproblem

Annons

Det är viktigt att ha rätt flöde genom värmepumpen. Det har en fastighetsägare fått erfara sedan man installerat uteluftvärmepumpar för att återvinna värme ur frånluften, samtidigt som värmeflödet injusterades för lågflöde.

På vinden till en fastighet i Stockholm står två uteluftvärmepumpar. De är kopplade till frånluften från lägenheterna och ger värme till värmesystemet. Värmepumparna är dimensionerade för en 90-procentig energitäckningsgrad, med en 50-procentig effekttäckningsgrad och kan vid behov kyla ner den i snitt 20-gradiga frånluften till under -10 °C. Värmepumparnas drift i detta hus har dock inte varit helt problemfri. Värmepumparna är kopplade på värmereturen. Ett delflöde leds till värmepumparna, blir uppvärmt och leds sedan tillbaka till returledningen vilket gör att fjärrvärmen inte behöver ge något tillskott under större delen av året. Efter att husets värmesystem injusterades och flödet minskade blev dock totalflödet mindre än det delflöde som gick till värmepumparna. I och med detta gick uppvärmt vatten från värmepumparna tillbaka i returledningen och blev en del av det flöde som skulle värmas av värmepumparnas kondensorer. Till slut blev delflödet så varmt att värmepumparna löste ut och stannade. - Kombinationen av att båda värmepumparna gör värme samt ett för lågt flöde gjorde att kondensortemperaturen blev för hög, vilket i sin tur gjorde att högtrycksvakterna löste ett antal gånger. Systemet är byggt så att när något fel stängt av maskinerna fem gånger i följd löser de ut och måste återställas manuellt, berättar Bertil Forsman, Climate Solutions Sweden, som tagit fram värmepumplösningen. Dessa uteluftvärmepumpar cirkulerar när båda går dubbelt så mycket luft och producerar betydligt mera värme än konventionella frånluftsvärmepumpar, enligt Bertil Forsman. Det gör att det krävs ett högre flöde för att inte högtrycksvakten ska lösa ut. och returrören innan rören till lägenheterna (se skiss). - När trycket i detta fall stiger över 200 kilopascal släpper ventilen förbi ett delflöde från tillopp till retur. Det reglerar returflödet så att det förblir högre än flödet till värmepumparna vilket gör att flödet över kondensorn får rätt temperatur, förklarar Bertil Forsman. - Man måste också ha klart för sig att flödeskraven blir högre när det är två värmepumpar med hög kapacitet som arbetar parallellt som i detta fall. Frånluften recirkuleras i respektive värmepump flera gånger, för att få ut så mycket värme som möjligt. Det är unikt för denna lösning.   Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 40  

  • FAKTA: Flöde:  Min 1,4 kbm/h Temperatur: 2 °C luft, 35 °C framledning Effekt: 14,8 kW COP: 3,5

   

Annons