Höga krav på installatörer i energisnåla byggnader

Annons
INSTALLATION

I jakten på det allt mer energisnåla huset blir noggrannhet och detaljer i ventilationssystemen viktigare. Detta ställer nya krav på installatörerna.

- Våra hus blir allt mer energieffektiva, snart är vi nära noll och då ställs mycket höga krav på material och produkter. Och inte minst på installationerna, säger Per Kempe, Projektengagemang. Han arbetar med energi- och klimatanalyser inom Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.

En utmaning för branschen är att få en god funktion på spiskåpor och -fläktar utan att få stora problem med undertryck. Per Kempe redogjorde för ett fall där en designspisfläkt gav ett undertryck på över 200 Pa. Dörrarna går då knappt att öppna, då blir det också en brandutrymningsfråga.

Ett annat problem är ljudmiljön. Välisolerade och täta byggnader upplevs generellt som ”tysta”. Det gör att ljud från både till- och frånluftsinstallationerna märks mer och leder till klagomål från brukarna, trots att ljudkraven uppfylls.

Lösningen är större uppmärksamhet på korrekta konstruktioner och installationer. Per Kempe pekar också på behovet av nya ändamålsenliga produkter.

- Vi måste titta på hela kedjan från projektering av ett bygge till igångsättning och justering av systemen, säger Per Kempe.

Per Kempe kommer att redovisa en del av sina resultat i en kommande Bebo-rapport, som också tas upp på Energi- och Miljödagen 4 december med temat Ventilation. Rapporten blir klar senare i höst. Han hoppas också kunna göra en uppföljning om ett halvår.

Text Lars Lundgren, ur Energi & Miljö nr 11/2015 sid 12

Detta är en kortad version. Hela artikeln kan du läsa i pappersutgåvan av Energi & Miljö eller genom att logga in här (inloggning för medlemmar i EMTF och prenumeranter på Energi & Miljö).

Annons