Hjälp att köpa fastighetsförvaltning

Annons

Aff - Forum för förvaltning och service – har tagit fram ett dokument för upphandling av energioptimeringstjänster, Energioptimering 10.

Dokumentet är ett hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering av tekniska installationer.
De första Aff-dokumenten kom till i mitten av 1990-talet för att skapa ordning och reda i den växande marknaden för fastighetsförvaltning. Här finns styrande och stödjande dokument samt mallar för olika typer av tjänster.

AFF – Forum för förvaltning och service är en förening som består av ett 50-tal aktörer, bland annat inom fastighetsförvaltning.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2010

Annons