Hårdare tag i Norge

Annons

400 000 norska kronor i kommunal straffavgift, fängelse eller höga böter. Det kan drabba den som bygger utan bygglov i Norge.

Norges nya plan- och bygglag trädde i kraft 1 juli. Den nya lagen ger myndigheterna nya och tuffare sanktionsmedel mot bland annat personer och företag som inte söker bygglov. Att inte följa lagar och regler kan bestraffas med en kommunal avgift på upp till 400 00a0 norska kronor, pengar som tillfaller kommunen. Lagbrott kan också leda till fängelse i upp till två år eller höga böter. Framför allt är det brott mot plan- och bygglagen i egenskap av miljölag som ska kunna leda till hårdare straff, till exempel ingrepp i skyddade områden.
Exempel på fel som kan leda till kommunala ”böter” är att bygga för nära grannen och att inreda vinden som bostad utan att söka bygglov. Egenkontrollen försvinner ur det juridiska systemet men ska finnas kvar som en obligatorisk del i byggföretagens egen kvalitetssäkring. Istället ska kontroller utföras av certifierade, oberoende kontrollanter. Eftersom det i nuläget råder brist på sådana kontrollanter bedömer norska regeringen att denna del av lagen måste införas stegvis.

Nytt är också att det blir obligatoriskt med radonspärr, och att byggföretag hålls ansvariga för byggfel i fem år efter färdigställandet.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2010 sid 10
 

Annons