Här hämtas el ur dricksvattnet

Annons
VA

I staden Portland i nordvästra USA snurrar nu fyra annorlunda, vattendrivna turbiner. De är monterade i en av stadens dricksvattenledningar.

Att använda dricksvattnet för att generera el låter kanske befängt för svenska öron. Men i USA har företaget Lucid Energy nyligen tagit sin första större installation i drift. I vattenledningsnätet i Portland, Oregon, sitter numera fyra turbiner på vardera 200 kW. De förväntas tillsammans leverera 1 100 MWh el per år. Projektet bekostas av en privat finansiär och inkomsterna från elen delas mellan finansiären och staden. Turbinerna väntas hålla i minst 20 år, och under den tiden finns ett avtal som säger att det lokala elbolaget köper elen. Enligt Lucid Energy ska det annorlunda vattenkraftverket producera el för två miljoner dollar under tjugoårsperioden (cirka 16 miljoner kronor). Dock anger bolaget inte kostnaden för installationen.

pbjEn turbin monteras i vattenledningen i Portland. Foto: Cathy Cheney Portland Business Journal.

De fyra turbinerna har en diameter på 42 tum och deras inverkan på trycket i vattenledningarna är beskedlig. I meter vatten räknat ska de enligt tillverkaren sänka trycket med 0,7 till 3,5 meter vattenpelare. För att det ska vara någon mening med att installera en turbin behövs ett ”onödigt” tryck på 3,5 till 5 meter vatten. En förutsättning är att vattentrycket är naturligt, genom att dricksvattnet hämtas från en vattentäkt som är högre belägen än vattenverkets kunder. Om förutsättningarna är de rätta kan turbinerna placeras var som helst i ledningsnätet, till exempel på otillgängliga platser där det behövs el.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 4/2015 sidan 12

 

Annons