Hammarby Sjöstad ska bli mer energisnål

Miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad ska förändra sin förvaltningsmodell. Målet är att alla föreningar ska nå under 100 kWh/kvm, år.

Det miljöprofilerade området Hammarby Sjöstad i södra Stockholm har ju visat sig inte vara så energisnålt och miljövänligt som det först förutspåddes. Det har framkommit efter att man gått igenom energideklarationer, i synnerhet för bostadsrättsföreningarna i området (se även Energi & Miljö nr 1/2013).

Nu är en djupare kartläggning klar. Kartläggningen är utförd på uppdrag av HS2020, ett projekt som drivs av Sjöstadsföreningen, som är en samorganisation för bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. Projektet har fått stöd av Bebo.

Kartläggningen omfattar 96 byggnader, med 4 100 lägenheter. Snittet på energianvändning i detta bestånd är 118 kWh/kvm, år, med stor variation – från 55 till 185 kWh. 86 procent av byggnaderna har en energianvändning på över 100 kWh/kvm, år. Lika stor andel saknar värmeåtervinning ur frånluften, det finns också en klar koppling mellan hög energianvändning och ej godkänd eller ej genomförd OVK.

Ny förvaltningsmodell
Det finns dock möjlighet till förbättring, till låga kostander. Allt handlar inte om att fixa med installationerna, utan även bostadsrättsföreningarnas styrelser måste bli duktigare på att sköta förvaltningen.
Nu föreslås en handlingsplan i vilken Sjöstadsföreningen i samarbete med sina medlemmar prövar en ny förvaltningsmodell, kallad målinriktad energiförvaltning. Den består av en lång rad åtgärder, bland annat etablering av nätverk för energiansvariga i varje bostadsrättsstyrelse, etablering av ett kompetenscentrum som stöd för dessa och upphandling av målinriktad energiförvaltning. Dessutom ingår uppföljning av ställda energimål, nämligen att man kommer under 100 kWh per kvm och år för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 10

Läs tidigare artikel 1-2013:  Större energiåtgång i sjöstaden än väntat

Annons

Kommentarer

Så här går det när de etablerade tyckarna får hålla på och projektera våra spjutspetsområden! När skall det ta slut med att de som kan minst skall få missleda utvecklingen? Hammarby Sjöstad är ingenting annat än ett megamisslyckande!

Och inte kommer det att bli bättre nu heller om de boende skall ta över. Vem man än frågar så kommer det att bli fel för att VVS- och energibranscherna sätter en ära i att aldrig lära sig något. Det enda man är intresserade av är att få sälja så många och dyra prylar som möjligt!

Alla förslag som också framgått av andra artiklar är sedvanligt trams från de okunniga!

Som bekant finns det inga fungerande VVS-system! Läs på länken!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20131123141814&k...