Hallå där Per Ström...

 ...som utvecklat ett rörberäkningsprogram

Hur kommer man på att utveckla ett webbaserat rör- och kanalberäkningsprogram?
- Jag utvecklade en excelapplikation som beräknade rördimensioner för ett par år sedan. Den blev mycket populär här på Sweco och då börja jag fundera på hur man skulle kunna göra en webbvariant och om det eventuellt fanns någon möjlig affärsidé. Efter en hel del googlande om hur man gör så började jag utveckla så smått. I början av februari kändes den färdig för användning och då lade jag ut den på www.sizepipe.com.

 Hur lång tid tog det?
- Jag började i höstas och har väl lagt en timme då och då på min fritid, kanske ett par hundra timmar totalt. Visst har själva kodandet tagit mer tid än vad det skulle gjort för en utbildad systemutvecklare men jag har fördelen att jag har en klar bild över hur applikationen ska fungera på ett optimalt sätt för slutanvändaren då jag själv är vvs-konsult.

 Vad har styrt valet av medier och material?
- Allt är ISO-standardiserat. Därför är rörtyperna endast stål, koppar, rostfritt respektive spiro, medan medierna är de vanligaste, vatten och luft.

 Vilken potential för vidareutveckling finns det?
- Jag har massor av idéer men det beror på vad jag får för feedback av användare. Prioriterat är dock att lägga in det brittiska systemet (inches och så vidare) så amerikanerna och engelsmännen kan använda applikationen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan 12

 

Annons