Hallå där Stig Hedberg

Annons

Som skrivit en ny bok om entreprenadjuridik med titeln "Ansvar inom entreprenadjuridiken"

Behövs det ytterligare en bok om entreprenadjuridik?
- Både ja och nej. Det är dåligt med ny litteratur inom detta ämne. Fredrik Schedin som skriver i Energi & Miljö är ju en av de få yngre som överhuvudtaget skriver om ämnet. I övrigt är återväxten av just de som skriver om ämnet entreprenadjuridik ganska så dålig.

Varifrån ska de då komma de som ska informera om entreprenadjuridiken?
- Man kan konstatera att hos beställare och konstruktörer är kunskaperna tämligen  grunda. Därmed borde det finnas möjlighet för jurister att göra sig hörda. Jag har själv – genom Entreprenadjuridiska föreningen och Byggandets kontraktskommitté – föreslagit att man skulle hjälpa nya jurister att ägna sig åt entreprenadjuridik. Tyvärr har intresset från dessa organisationer varit svalt.

Vad måste göras för att få fler jurister att intressera sig för entreprenadjuridik?
- De stora juristbyråerna måste börja släppa fram fler unga jurister. Det tar ju cirka 20 år att bli en hyfsat bra entreprenadjurist. Men då gäller det för de äldre att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Tyvärr verkar flera av de äldre juristerna ha uppfattningen att man inte ska dela med sig av erfarenheter. Samtidigt är det ju bara att konstatera att entreprenadjuridiken inte är något som unga jurister gärna vill hålla på med – det har ju inte någon stor attraktionskraft. Å andra sidan är det ju få branscher där så mycket kan stå på spel som inom entreprenadjuridikens område – tvister kring några miljoner kronor är i dag småpotatis, det kan röra sig om flera hundratals miljoner kronor.

Hur är de allmänna kunskaperna om entreprenadjuridiken?
- Egentligen kan man nog konstatera att de flesta inte kan tillräckligt om entreprenadjuridiken. Jag är exempelvis rådgivare åt några kommuner och granskar förfrågningsunderlag i synnerhet AF-delar. Det är bara att konstatera att konsulterna inte behärskar hur man formulerar en AF-handling, och inte heller hur man skriver besiktningsutlåtanden.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2011 sid 12

Annons