Hallå där... Pia Hermansson

Annons

Pia Hermansson, ny ordförande för Föreningen Sveriges VVS Inspektörer

Vilket program har du som ny ordförande?
Det viktigaste är just nu att få igång en fungerande kommunikation mellan medlemmarna, så att de kan dra nytta av varandras kunskaper och få föreningen att fungera som ett nätverk. Det ska vi göra genom att ge ut ett internt medlemsblad där vi tar upp aktuella frågeställningar, men också genom att utveckla hemsidan till ett forum för medlemsdiskussion.

Vad kan ni göra för att locka nya medlemmar?
- Det krävs naturligtvis en återväxt av antalet handläggare.

Hur ska man då få till ökat antal kommunala inspektörer?
- I takt med att vi har fått ett större fokus på miljöfrågorna hoppas jag att vi även får en förståelse för att installations- och energifrågor är betydelsefulla för att få bra byggnader. Förhoppningsvis tror inte längre politiker att ventilations- och energifrågor bara handlar om ”ett eller två hål i väggen”, sedan är alla problem lösta, utan att man ser vikten av att ha kunnigt folk på kommunerna.

Ska större vikt läggas på kommunal besiktning för framtidens byggande?
- Ja, jag tycker vi ska göra fler platsbesiktningar, utan att vi för den sakens skull ersätter besiktningsmannens arbete. Det vi kan göra är stickprovskontroller. All hittillsvarande erfarenhet visar att det som saknas för att branschen ska  uppnå godtagbar kvalitet är kontroll av arbeten, även ritningar och beräkningar av utomstående. Som enskild är det svårt att se helheten av sitt arbete och då är det lätt att det blir fel.

- Denna kontroll ska i första hand göras hos entreprenören /projektören. Om vi enligt nya PBL får en utökad tillsyn, kan detta vara en anledning för entreprenör/projektör att se till att kontrollen verkligen blir av. Förhoppningsvis medför det en kvalitetshöjning på bygget och för kommunen.
Av Mark Kretz, Energi & Miljö 4/2010 s 12
 

Annons