Hallå där:

Annons

Lars Hellqvist, från Rörkrökar’n från Hallsberg, som varit i Benin och arbetat för SOS Barnbyar.

Varför åkte du till Dassa i Benin?
- Vi som är medlemmar i Comfort ville hjälpa världens barn till bättre vatten och kontaktade SOS Barnbyar för att se vad vi kunde göra. Vi ville ge ett bidrag och tänkte att det är bättre att vi skänker kunskap än pengar. Så nu har vi varit i Benin för att reka vilka bekymmer de har med vatten.

Vilka är bekymren?
- Vattnet i byn har för hög halt fluorid, vilket inte är bra för barn som växer. Vattnet har också mycket silt, väldigt fina gruspartiklar som inte är bra att ha i rörsystem. Det är också ett bekymmer när man ska rena fluorid, eftersom silt förstör filterutrustningen.

Vad ska göras?
- Det är vad vi håller på och reder ut nu. Det finns olika varianter på lösningar. Vi måste i alla fall få bort de fina gruspartiklarna, installera membranfilter och även UV-ljus. Utrustningen måste också kunna skötas av personer utan teknisk utbildning.

Ska du snart ner igen?
- Inte jag, men två andra från Rörkrökar’n. De åker ner med utrustningen för att montera  den. När de far beror på vilken lösning vi hittar.

Varför åtog du dig det här uppdraget?
- Det känns ju väldigt bra att kunna göra någonting för andra människor. Det är bara en liten promille av det som behöver göras, men det är i alla fall någonting.  Jag har varit iväg och arbetat i tredje världen tidigare och man kan väl säga att jag brinner för det här.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 12/2011 sid 12

Annons