Hallå där...

Jan Kans som leder Rättvik mot LED-belysning

Varför vill Rättviks kommun bli den första svenska kommun som helt går över till diodbelysning?
- Vi ska de närmaste åren ändå byta all vår belysning, och då passar det ju bra att övergå till det som vi ändå kommer att tvingas använda efter 2017, enligt ett EU-direktiv. Vi kanske inte får det billigaste  eftersom marknaden inte är färdigutvecklad, men jag är övertygad om att priserna kommer att sjunka per armatur med tiden.

Vilken merkostnad räknar ni med att få betala nu när ni är ute tidigt?
- Det har jag ingen uppfattning om. Just nu har vi börjat en inventering av all kommunal belysning för att se vilka behoven är. Efter det görs en uppskattning av behoven, i dag finns ju en mängd olika typer av armaturer och belysningseffekter, som ska anpassas till diodtekniken. Vi har också samarbete med två svenska professorer inom belysningsområdet, Nils Svendenius vid Lunds universitet och Lars Bylund vid Bergen School of Architecture. När det gäller finansieringen söker vi också pengar från olika myndigheter och andra institutioner. Vi vill visa att vi vågar ta steget och genomföra det här i hela kommunen och mod hoppas vi kommer att löna sig.

Hur många belysningspunkter rör det sig om ungefär?
- Den kommunalägda inomhus- och gatubelysningen omfattar omkring 8 000 belysningspunkter.
Till det ska vi lägga en i dag okänd siffra, nämligen de belysningspunkter som företag och privatpersoner har.

Vad kan man tänka sig att besparingen blir när bytena är utförda?
- Vi räknar med en 60 till 70-procentig energibesparing när vi är klara om fyra år.

Du är inte rädd att ni investerar i en teknik som är osäker?
- Nej, LED-belysning är i sig etablerad, det handlar mer om att utveckla utrustningsdetaljer som reflektorer, prismor och liknande. Det är samtidigt klart att vi kommer att köra näsan i väggen några gånger under de år vi arbetar med detta projekt, men det handlar också om en läroprocess.
Under dessa år kommer vi att arbeta med att informera och lära ut teknikens fördelar till alla invånare i kommunen och på så sätt ”upplysa” varje enskild person om vad som sker inom området.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sidan 12

Annons