Hallå där

Annons

Jan Gustavsson som varit redaktör för Rehva Guidebook  11  ”Air Filtration in HVAC Systems”.

dsc_0010_webb.jpgHur kom idén att Rehva skulle ge ut en bok om luftfilter? - Det var Jorma Railio från Finnish Association of Mechanical Building Services Industries i Finland och jag som pratade om behoven av en sammanställning av kunskaperna inom filtertekniken. Han förde frågan vidare inom Rehva och det beslöts att en sådan skulle tas fram.

Vilka var de omedelbara behoven av en sådan bok? - Det finns egentligen inte speciellt mycket sammanställt om filter på ett objektivt sätt. Man kan i fallet med rena rum snabbt konstatera att filter kan minska kostnaderna genom lägre kassationer och säkrare produkter. I vanliga ventilationsanläggningar är det svårare att prissätta fördelarna med bättre innemiljö. Hur värderas bättre hälsa? Oavsett perspektiv antas att de årliga besparingarna med effektiva filter överstiger kostnaderna för filtreringen. Detta förutsätter att anläggning och filter sköts och guideboken är tänkt att hjälpa till med detta. Klassificering av filter kan vara helt missvisande och boken skall ge vägledning i att utvärdera prestanda i laboratoriet i förhållande till verklig drift. I boken har vi också sammanställt EU-direktiv för märkning och deponering av förbrukade filter. I vissa områden med hög försmutsning ska de behandlas som riskavfall, eftersom det efter en viss tid ansamlats PAH, tungmetaller eller andra ämnen i filtren.

Vilka är dina medförfattare? - Det är professorer, Paolo Trondville från Politecnico i Turin, och Markko Hyttinen från universitetet i Kuopio samt Alain Ginestet från Cetiat som är en fransk provnings- och forskningsorganisation för vvs-området. Upplägg och idéer har gjorts tillsammans. Stora delar har jag skrivit, det har sedan nagelfarits av mina medarbetare. Innan tryck gick boken ut på remiss till sex utomstående experter, som bidragit med många värdefulla synpunkter.

Tror du att boken kommer på svenska? - Njae, det beror på om det finns någon efterfrågan. Det vore kanske trevligt att göra en 10 till 20 sidors sammanfattning på svenska.

 Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6-7/2010 sid 12

Annons