Hallå där:

Annons

Anders Freyschuss, som blivit ordförande inom CPPC

Hur kommer det sig att du blev vald till ordförande i CPPC, som ju är en form av skiljedomstol för företag inom Eurovent?
- En orsak kan vara att jag har deltagit i CPPC:s arbete de senaste åren och också arbetat en del med standardiserings arbete för Camfils räkning, men också att min bakgrund är både från kyl- och ventilationsområdet, vilket är bra för en person i den rollen.

Vad är det egentligen CPPC gör i praktiken?
- CPPC godkänner de kontrollprogram och manualer som används i alla certifieringsprogram för styrelserna i de 16 olika kontrollprogram som Eurovent driver. Att det i dessa också finns certifiering av kylprodukter tycker jag personligen är kul, eftersom jag läste kyla på KTH. Domstolen inträder när deltagarna i ett program inte är ense kring exempelvis användningen av standarder. Det kan röra sig om att några tillverkare vill införa nyare och kanske strängare standarder än andra, och då hamnar frågan på vårt bord.

Hur länge är du ordförande?
- I två år. Ytterligare en svensk är med i CPPC, Göran Robertsson, som varit ordförande för Svensk Ventilation och Energi och Miljötekniska Föreningen.

Vad gör du om en fråga kring luftfilter kommer upp?
- Min röst är endast en av 22, så jag tror inte det faktum att jag arbetar på Camfil skulle få så stor betydelse i det fallet. Men naturligtvis – man ska inte underskatta kravet på ordförandens opartiskhet. Kanske kan det vara en fördel att det någon gång kommer någon från filtersektorn, som ju är liten i förhållande till ventilations- och kylsektorerna inom CPPC och Eurovent.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2011 sid 14

Annons