Hallå där...

Tomas Kyhlström, ansvarig för SBUF-projektet Effektivisering av energianalayser med BIM

Varför ett projekt med tidens för närvarande mest använda begrepp i bygg- och installationsbranschen – BIM och energi?
Att importera en arkitektmodell eller A-modell, alltså arkitektens BIM-modell i energiberäkningsprogram har visat sig vara svårt. Rent tekniskt är programvaror anpassade för att överföring ska vara möjlig, men erfarenheten har visat att det nästan aldrig fungerar som det ska. Orsaken till det har varit oklar, vilket gav anledning till detta projekt.

Vilka är anledningarna till att överföring av information mellan arkitekt- och energimodeller inte fungerat?
Det finns flera anledningar, bland annat finns det ett stort behov av att förbättra både arbetsprocess och dialog mellan de olika aktörerna, först och främst mellan arkitekter och energispecialister. Dessutom finns det geometrier och objekt som kan vara svåra att överföra, då de har olika egenskaper och syften i en A- respektive en energiberäkningsmodell. 

Är det helt fritt fram nu att importera arkitekternas alla geometriska idéer i energiberäkningsprogrammen?
Nej, extrema geometrier klarar inte programmen än.

Vilka programvaror har ni undersökt?
De programvaror som är vanligast förekommande på den svenska marknaden för cad-modellering respektive energiberäkning. De program som använts är cad-systemen med BIM-funktionalitet (Revit och Archicad ) samt energiberäkningsprogram (IDA ICE  4 och VIP-Energy).

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/12 sid 12
 

Annons