Hallå där...

Leo Odby, Familjebostäder i Göteborg, som byggt om badrum på två veckor

Hur många badrum har ni byggt om med Prebads lösning?
- Det var ett pilotprojekt för att testa metoden med luftad konstruktion, som endast omfattade tre badrum på en och samma stam. Jag håller för närvarande på med utvärderingen av projektet för att jämföra detta med traditionell stambytesteknik samt renovering med hjälp av våtrumskassetter.

Hur många kassettombyggnader har ni gjort?
- Att bygga om med stambyteskassetter är inte lika vanligt i Göteborg som i exempelvis Stockholm, det är i alla fall den uppfattningen jag fått. Vi har nästan bara arbetat med traditionella stambyten.

Tekniken bygger på luftade konstruktioner, med ny innervägg och nytt innertak. Blir inte uthyrningsbara ytan mindre?
- Den blir marginellt mindre, man tar cirka tre centimeter från golvytan jämfört med den gamla väggen.

Kan man göra denna ombyggnad i alla typer av badrum?
- Den passar bara i vissa badrum. Det gäller att ha ganska gott om utrymme, i synnerhet rumshöjden är viktigt, eftersom det blir ett nytt innertak. Konstruktionen bygger på att rör och ledningar dras ovan undertak för att sedan kopplas på den nya stamkassetten. Man tar cirka 20 till 25 centimeter i takhöjd inklusive påbyggnaden av golvet.

Hur löser man luftomsättningsfrågorna?
- Man måste se till att spalten blir ventilerad. Jag har svårt att se att självdrag skulle fungera. Den kritiska tiden är precis efter ombyggnaden då konstruktionen ska torka ut. Då måste det finnas ett grundflöde. I dessa fall hade vi mekanisk frånluft, så vi har valt att justera upp flödet till normflöde under det första halvåret för att sedan justera ner det något.

Hur står sig denna typ av ombyggnad kostnadsmässigt?
- Det är svårt att säga exakt hur kostnaderna står sig, men jag bedömer att det är något billigare jämfört med de andra metoderna. Det man tjänar mest på är den betydligt kortare genomförandetiden, två till tre veckor jämfört med cirka tre gånger så lång tid annars, liksom att minskade störningar för hyresgästerna. De hantverkare som arbetade med projektet var multihantverkare, som behärskade flera olika arbetsmoment. Vi föreskrev att den som skulle utföra arbetet skulle ha gjort liknande jobb tidigare.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/12 sid 12

Annons