Hallå där...

Alma Hess och Sara Kralmark

Som skrivit ett examensarbete om värmedrivna vitvaror som del av sin civilingenjörsutbildning vid Ekosystemteknik med inriktning mot energisystem, vid Lunds tekniska högskola.

Varför ville ni undersöka värmedrivna vitvaror?
- Vi läste en kurs i höstas om just fjärrvärme och tyckte det var väldigt kul och att det verkade vara en bransch som behövde förnya sig. Sedan hörde vi talas om värmedrivna vitvaror och det verkade nytt och innovativt, säger Sara Kralmark.

Är dagens teknik tillräckligt bra, tycker ni?
- Maskinerna har inte högre total energianvändning än vanliga eldrivna maskiner. Men det är en ny teknik som behöver utvärderas mer, säger Alma Hess.

Har ni fått tillfälle att titta på några värmedrivna vitvaror?
- Jadå! Lunds Energikoncernen, där vi jobbar, har fyra värmedrivna diskmaskiner installerade. Och LKF, det kommunala fastighetsbolaget, driver ett pilotprojekt med inflyttning i dagarna, säger Sara Kralmark.

Varför är det så intressant med värmedrivna vitvaror i Lund?
- Det beror bland annat på att det ska byggas två stora forskningsanläggningar, European Spallation Source, ESS,  och Max IV, som kommer att ge mycket spillvärme, som kan användas i fjärrvärmenätet. I närheten ska det också byggasen ny stadsdel där det ska bo och arbeta cirka 50 000 människor, säger Alma Hess.

Hur intresserade var byggherrarna ni talade med i er studie?
- De var jätteintresserade. Men ekonomiska aspekter går före miljöaspekter, säger Alma Hess.

Vad ska ni göra nu?
- Vi fortsätter antagligen på Lunds Energikoncernen med en fördjupad studie av vårt examensarbete, säger Sara Kralmark.
Sara Kralmark och Alma Hess har skrivit en teknikartikel om sitt examensarbete, som kommer att publiceras i Energi & Miljö under hösten.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 9

Annons