Hallå där...

Lisa Ossman, SP i Borås

Du är gruppchef för Hållbara energisystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås, som låter de anställda få detaljkontroll över sin el- och värmeanvändning i projektet Smart Office.
Vad gör ni?
- Det är ett utvecklingsprojekt sedan ett år tillbaka där vi tillsammans med Interactive Institute har utvecklat en visualiseringsapp för energianvändning. Just nu deltar 16 personer i en nybyggd korridor. El, värme och närvaro mäts och snart kommer alla också att kunna följa den egna energianvändningen genom appen på sin dataskärm. Mätningarna som gjorts hittills visar hur användningen varierat historiskt under sex månader.

Varför gör ni det här?
- Det är ett sätt för oss att utveckla kompetensen inom området. Beteendet är viktigt och vi vill se hur man kan få till en energibesparing på det här sättet. Vi ska snart också sätta upp en display i fikarummet där alla 85 personer som jobbar här kan följa elanvändningen i den nya korridoren. Det blir intressant forskningsmässigt att studera vad som händer med medarbetare i andra, icke-mätta, kontor när de tittar på displayen. Hur påverkas de? Det är inte så känt.

Hur ska ni använda resultaten?
- I första hand är det ett forskningsprojekt där vi ska samla kunskap för att lära. Förhoppningsvis kan vi också använda oss av kunskapen för att hjälpa kunder i andra projekt. Vi hoppas förstås också på minskad energianvändning i våra kontor.

Vad händer härnäst?
- Så småningom kommer vi att skriva en rapport om projektet. Det kanske också blir en vetenskaplig publicering. Tillsammans med Interactive Institute ska vi vidareutveckla appen, och göra fler forskningsstudier.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sid 14

Annons