Hallå där...

Annons

webb.jpgAnna Sander, vd för IQ Samhällsbyggnad

Anna Sander är VD för nybildade IQ Samhällsbyggnad och kommer närmast från Miljödepartementet, där hon bland annat arbetat som chefsförhandlare i EU- förhandlingarna om en ny byggproduktförordning. 

Foto: Mark Kretz

Vad är IQ Samhällsbyggnad? Det är en organisation för alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, som ska främja innovation och kvalitet. Den har tillkommit genom en sammanslagning av BIC, Byggandets Innovationscentrum och BQR, Rådet för byggkvalitet.

Finns det behov av en ny byggorganisation? Det finns betydande behov av en förmedlande länk mellan näringsliv, forskning och myndigheter för att se till att innovationstakten ökar, att forskningsresultat används och att åtgärder för bättre kvalitet i samhällsbyggandet främjas. Genom sammanslagningen av BIC och BQR blir IQ Samhällsbyggnad en starkare aktör med ett större nätverk för att driva dessa frågor.

Vad kan ni göra praktiskt? Vi kommer att ytterligare utveckla den mötesverksamhet som BQR har haft, bland annat genom att koppla innehållet tydligare till innovationsfrågor. Vi ska också – precis som man gjorde inom BIC – främja forskning genom att ”fösa” ihop forskare och företagare och verka för att det finns forskningspengar till detta från olika forskningsfinansiärer, typ Formas, Vinnova och EU. Till det kommer att vi också sköter Cerbofs - Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning - kansli åt Energimyndigheten. Cerbof är ett program för forskning och innovation och drivs i samverkan med aktörer inom byggsektorn. Det ger oss värdefulla kontakter med de företag, kommuner och organisationer som ligger i framkant när det gäller utvecklingen i energifrågor inom sektorn. Vi behöver också skapa mer internationella samarbeten för att nå resultat på ett effektivt sätt.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2010 sid 12

Annons