Gult slott blir grönt

Annons

Med bergvärme minskar utsläppen av koldioxid från Tyresö slott.  Installationen görs nu i vinter och den ska klaras utan förlust av kulturvärden.

Efter vintern kommer Tyresö slott att värmas med bergvärme istället för olja. Mycket av det som behövs, radiatorer till exempel, finns redan på plats så bytet kan ske utan att kulturvärden förstörs.
- Under ett slott finns gott om källarutrymmen där man kan placera utrustning, säger Jan Enegård hos Enstar.

Enstar har fått uppdraget att genomföra projektet av Nordiska museet som förvaltar slottet.  Innan företaget åtog sig uppdraget, inventerades slottet ordentligt.
För att minska antalet rör som måste dras in i slottet från borrhålslagret, så finns även en samlingsbrunn utomhus. Dit dras kollektorslangarna med köldbärarvätskan som transporterar energin från 200 meters djup i berget under marken. Enbart två rör dras in till anläggningen i källaren.

Under vintern ska allt bli färdigt. Det kommer att kosta omkring två miljoner kronor. För det fås en minskning av köpt energi med 440 MWh per år och en besparing i kostnader på omkring en halv miljon kronor per år. Jan Enegård berättar att diskussioner pågår om att låta grön el driva bergvärmeanläggningen.
-Med det här kan Nordiska museet få ett slott som är helt grönt vad gäller uppvärmning, säger Jan Enegård.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 11/2011 sid 16

Annons