Gröna jobb behövs i finanskrisens spår

Annons

Oro och dysterhet sprider sig i finanskrisens spår. Varslen hos fordonsindustrin illustrerar med all tydlighet man kan önska vad som händer när man inte läser av signaler från omvärlden och marknaden rätt.

Istället för att satsa på effektvitet och nya bränslen har man satsat på det som uppenbart inte var hållbart med bränsletörstiga fordon. Vissa bedömare fruktar att den nu pågående krisen överskuggar de djupare problemen med klimatet och behovet av en energiomställning medan andra ser möjligheterna.

Barack Obama tillhör de senare och påminde i senaste debatten med McCain om Al Gores förslag att göra USA oberoende av olja i ett tio-årsprogram. Det kan därför vara värt att påminna om att Sverige för inte så länge sedan hade en oljekommission som faktiskt tog fram ett underlag för hur vi skulle kunna skapa ett liknande program. Ty det är uppenbart att den mest lovande och utvecklingen för industriförnyelse finns i den gröna energisektorn (effektivisering och förnybar energi).

I samband med klimatkonferensen på Bali för snart ett år sedan aviserades en FN-studie om hur man skulle skapa gröna jobb världen över. Nu är den här och säger att från dagens 2,3 millioner gröna jobb inom energisektorn går man mot 20 millioner 2030. Studien har många olika infallsvinklar på hur jobben skall skapas, inom vilka sektorer och hur de inte bara skall vara gröna utan även “anständiga” (decent)! Men som vanligt uppehåller denna studie som så många andra huvudsakligen vid energitillförseln när de gör beräkningarna även om byggnadsrelaterade effektiviseringar nämns på många olika ställen

           sidor-fran-9-oktober.jpg

Annons