Grattis Barack!

Annons

Och vi antar utmaningen som Du ställt upp i ditt valprogram, d.v.s.

  • 5 Millioner nya jobb med en 150 miljarder USD investering 
  • Inom 10 år spara mera olja än vad USA idag importerar från mellan-östern och Venezuela
  • Få 1 million plug-in hybrider på vägarna före 2015
  • 10 % av elen från förnybar energi till 2012 och 25 % före 2025
  • Reducera utsläppen av växthusgaser till 2050 

Och vi håller helt och hållet med att det är i energisektorn med effektivisering och förnybar energi som Du hittar växtkraften för industrin nu i spåren av kriserna.

Det gröna möjlighetsfönstret för effektivisering har öppnats

FNs miljöprogram (UNEP) har lanserat en global “New Deal" för att skapa nya jobb i nya gröna industrier, precis som de aviserat i sina tidigare studier tillsammans med ILO. Men de är inte ensamma. Det är en hel rad av aktörer som ser möjligheten att placera pengar i sådant som är säkrare än amerikanska presentförpackade bolån. General Electric och Goldman Sachs hör till dem.

Men den mest överraskande är kanske ändå Deutsche Bank. De hade fingrarna långt nere i syltburken med de amerikanska lånen men är snabbt upp på banan med en rapport och strategi där de kopplar ihop klimat och energisäkerhet som ett sätt att satsa säkert när energipriserna åker jojo. De formulerar också strategier för energisatsningar där de kopplar ihop dem med olika finansiella instrument. Intressant - och man kan bara ana att publiceringen av dessa tankar också avslöjar maktförskjutningar inom bankvärlden.

Annons