Gratis utsläppsrätter är inte rätt metod

Annons

WWF rapporterar med hjälp av beräkningar från Point Carbon att energiföretagen i Europa kommer att tjäna mellan 200 och 700 miljarder kronor på att ta betalt för de utsläppsrätter som de fått gratis av sina länders regeringar. Man rekommenderar att utsläppsrätterna skall auktioneras ut istället och att intäkterna av den försäljningen skall användas för att minska utsläppen ytterligare. Den metoden har också de båda demokratiska presidentkandidaterna Obama och Clinton föreslagit.

Klokt eftersom energibranschen i detta avseende inte är konkurrensutsatt, men tjänar pengar på att “beskatta” den konkurrensutsatta industrin!

Annons