Glasväggar ”äter” ljus

Glas reflekterar ljus dåligt, precis som mörka färger. Detta ställer särskilda krav på den som vill inreda energisnålt i lokaler med glasväggar.

Mycket glasväggar inomhus kan göra det svårt att få belysningen energieffektiv. Trots att det ofta blir reflexer i glaset ger en glasvägg totalt sett dålig reflektion av ljus. Många gånger reflekteras så litet som sex procent av ljuset tillbaka, vilket motsvarar reflektionsfaktorn 0,06. Man skulle kunna säga att glaset ”äter” ljus. - Det här är en viktig del av belysningsplaneringen, men något som inredningsarkitekter tyvärr missar alltför ofta, säger Peter Pertola, belysningsexpert hos WSP Ljusdesign. Det många inte tänker på är att större delen av ljuset passerar igenom glaset. Det gör att glaset får en liknande effekt på ljuset som en mörk yta. Jämförelsevis har rött tegel en reflektionsfaktor på 0,15 och betong 0,25. Förutom att det kan skapa problem med rum som upplevs som för mörka ger det också en ökad energiåtgång.

korridor Belysningsstyrkan är densamma i båda korridorerna. Skillnaden är att det finns stora glaspartier i väggarna i den högra korridoren, vilket får den att verka mörkare. Bilder Nora Högberg, Eco

Energianvändningen höjs Sambandet mellan medelreflektionen från tak, väggar och golv i ett rum och energianvändningen har visats bland annat av belysningsexperter hos WSP och Aton. Enligt deras undersökning leder en 10-procentig minskning av medelreflektionen till att energianvändningen måste höjas med tio procent för att uppnå samma belysningsstyrka. Dilemmat bekräftas av belysningsexperter hos företaget Eco, som studerat belysning i korridorer med mer eller mindre andel glas i väggarna och olika armaturer. Eftersom tak och väggar är de delar av rummet som främst påverkar vår uppfattning av ljuset har det stor betydelse om det finns glasväggar som slukar ljus. Den installerade belysningseffekten i en korridor med mycket glas kan höjas med 16 procent utan att det märks så mycket. På golven blir ljusnivån likvärdig, men så länge det är mörkt på andra sidan glaset kommer korridoren fortfarande att upplevas som mörk. - Det är ett vanligt problem att det blir fel med glas som äter upp ljuset. Många löser det genom att sätta upp gardiner, säger Peter Pertola.

Ljusa ytor hjälper Ett annat sätt att kompensera för det mörka glaset är att ha ljusa och släta ytor i övrigt i rummet. Men att bara ha väldigt ljusa väggar, golv och tak och på så vis försöka spara energi är inte heller rätt väg att gå. - Man vill även ha en viss balans i rummet, så en bra ljusfördelning är också viktig, menar Lotta Bångens hos Aton. - Belysning som är både är bra och energieffektiv kräver nära samarbete mellan de som planerar ljuset och de som planerar rummet, konstaterar Susanne Strömberg på Eco.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/12 sidan 28

Annons